4 kwietnia 2018

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej z okazji obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Galwieciach.

    1.Cele konkursu: kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, ukazywanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego, szerzenie wiedzy […]
Skip to content