9 maja 2018

A może by tak na wycieczkę ?

Nasza szkoła, a dokładniej klasy IV-V mają możliwość wyjazdu na wycieczkę do Kawęczynka koło Szczebrzeszyna. Wszystko to za sprawą nagrody w ogólnopolskim konkursie „Razem Ratujemy konie” […]
4 kwietnia 2018

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej z okazji obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Galwieciach.

    1.Cele konkursu: kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, ukazywanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego, szerzenie wiedzy […]
Skip to content