12 marca 2021

Ważne!!!

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Galwieciach z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie nauczania hybrydowego dla klas I – III w Szkole Podstawowej […]
Skip to content