17 grudnia 2020

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

INFORMUJĘ, ŻE ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY I UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA ZOSTAJE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PRZENIESIONA NA OSTATNI TYDZIEŃ STYCZNIA 2021. OZNACZA TO,  ŻE […]
Skip to content