,,Ta, co nie zginęła”- Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Galwieciach.

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości stała się świętem całej polskiej wspólnoty. Po 123 latach niewoli, walk i cierpień nasz kraj odzyskał suwerenność.

Dnia 09 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Galwieciach uczniowie

upamiętnili w sposób szczególny ten dzień. O godzinie 11.11. cała społeczność dumnie

odśpiewała cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie słowno- muzyczne, wyrażając w ten sposób swą wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę.

Po uroczystym apelu wręczono nagrody za szkolny konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas 0- 8 współpracowali ze sobą podczas dekorowania sal lekcyjnych. W działania włączyli się również wychowawcy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu szkoła wyglądała wyjątkowo odświętnie. Dominowały biało- czerwone barwy.

SP Galwiecie