Przez cały rok szkolny organizowane są zajęcia biblioteczne dla uczniów klas I – VIII.
Do biblioteki zapraszamy:
Poniedziałek 14.35-16.00 ( kl. V – VIII)
Piątek 14.35-16.00 ( kl. I – IV )

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Biblioteka otwarta jest w godzinach ustalonych w harmonogramie dostosowanym do planu lekcji.
 3. Książki wypożycza się bezpłatnie.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres dwóch tygodni. a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 6. Jeżeli czytelnik zapomniał przynieść, a przeczytał to może wypożyczyć jedną książkę.
 7. Nie można przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.
 8. Wypożyczone książki należy szanować – chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem itp.) oraz zgubieniem.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 12. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na wakacje i ferie zimowe, po uprzednim rozliczeniu się (ilość do ustalenia z bibliotekarzem). Statystyka tych wypożyczeń doliczana jest do nowego okresu rozliczeniowego.
 13. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
 14. Biblioteka udostępnia podręczniki do klas objętych programem „Darmowy podręcznik”. Uczeń powinien podręcznik obłożyć. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za zniszczony podręcznik.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy pozostawić w szatni.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnik ma dostęp do zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem czytelni książki należy zwrócić bibliotekarzowi.
 5. Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.
 6. Książki powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Pliki do pobrania: