Jesteś tutaj:

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

Skończył się – jakże trudny, rok szkolny 2019/2020. Był inny niż poprzednie, wymagający dużego wysiłku i zaangażowania Was wszystkich. Teraz powinniśmy wszyscy wypocząć!

Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej przegotowało Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku na lato 2020. Warto tam zajrzeć, jeśli Wasze dzieci jadą na zorganizowane wakacje :

file:///C:/Users/Ja/Downloads/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2020.pdf

Życzymy wszystkim wesołych i pogodnych wakacji i do zobaczenia 1 września 2020 r.

                                                           Dyrektor i Nauczyciele

                                                 Szkoły Podstawowej w Galwieciach

Podsumowanie innowacji

„Programowanie i robotyka”

Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zostali objęci innowacją pedagogiczną „Programowanie i robotyka”. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć informatyki w szkole i w domu ucznia.

Uczniowie poznali budowę i możliwości robota edukacyjnego mBot. Zbudowali własnego robota, zainstalowali program mBlock. Korzystając z programu mBlock zapoznali się z interfejsem środowiska programistycznego, służącego do nauki programowania, wykorzystującego funkcjonalności języka Scratch. Tworzyli animacje z wykorzystaniem robotów. Ponadto poznali pracę innych robotów t.j. mTinny, Ozobot, Doc

Zadaniem prowadzonej innowacji było również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.  

Ponadto podczas nauczania zdalnego innowacja została rozszerzona o udział w programie edukacyjnym „Giganci programowania” . W programie uczestniczyły osoby zainteresowane tematyką programowania w Pythonie zorganizowanym przez Szkołę Gigantów. Udział w pięciu warsztatach kończył się quizem sprawdzającym wiedzę. Uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów otrzymali certyfikat. Warsztaty były okazją do poznania nowych technologii i programowania zdarzeń za pomocą środowiska Python,

Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczestników innowacji można stwierdzić, że wszystkim podobały się  lekcje informatyki z rozszerzeniem o programowanie i robotykę, były to lekcje ciekawe i atrakcyjne.

Najbardziej podobało im się konstruowanie robotów zgodnie z instrukcją.

Na pytanie: Czy chciałabyś/ chciałbyś uczyć się nadal zagadnień związanych z robotyką i programowaniem ? Zdecydowana większość odpowiedziała, że chcieliby kontynuować przygodę z programowaniem i robotyką, ponieważ było to dla nich przede wszystkim urozmaiceniem lekcji, chcą rozszerzać wiadomości i umiejętności z technologii informatycznej, bo ich to interesuje.

Na podstawie ankiet badanych rodziców wynika, że ich dziecku podobały się lekcje informatyki z elementami robotyki i programowania. Ich dzieci czasami dzieliły się treścią zagadnień z innowacji. Najczęściej wspominały o budowaniu robotów i ich rodzajach. Większość rodziców stwierdziła, że nauczyciel informatyki potrafił wzbudzić w ich dziecku zainteresowanie robotyką i programowaniem.

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że innowacja „Programowanie i robotyka” zdecydowanie poprawia jakość pracy szkoły.

Przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako nowoczesnej placówki dbającej o rozwój swoich wychowanków, sięgającej po treści ciekawe i bliskie uczniowi. Proponuje metody pracy dostosowane do zmian wynikających z postępu naukowo – technologicznego i przygotowuje absolwenta do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Niniejsza innowacja wpłynie na rozwój uczniów, ponieważ motywowała ich do analitycznego myślenia, uczyła kreatywności. Wspomagała rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. Pomogła odkryć nową pasję, jaką jest programowanie i robotyka. Większość uczestników innowacji będzie chciała w przyszłości kontynuować przygodę z programowaniem i robotyką.

Podsumowanie innowacji nastąpiło w formie zdalnej poprzez nagranie i zmontowanie  filmiku pt. „Robotyka i  programowanie”. Zapraszamy do obejrzenia:

https://drive.google.com/file/d/1TzZoM7feYALZG5x40GWswWnPWntocVJH/view?usp=sharing

Autor innowacji: Małgorzata Bitowska

Wspomnienia ze Święta Flagi

Z okazji Święta Flagi, które obchodziliśmy  02.05. dzieci z oddziału przedszkolnego miały za zadanie stworzyć własnoręcznie Polską Flagę. Niektóre dzieci bardzo się starały, ale jedna osoba wysłała zdjęcia  z całej własnoręcznie wykonanej pracy. Prezentujemy pracę Błażeja Kirejczyka. Gratulacje!

„Szkoła z Gigantami”

Każdy z uczestników korzystających z warsztatów „Szkoła z Gigantami” drogą mailową otrzymało quiz sprawdzający wiedzę. Po jego wypełnieniu i uzyskaniu przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi – zwrotnie w formie elektronicznej otrzymał certyfikat. 

Gratuluję M. Bitowska

Do góry