Jesteś tutaj:

KODOWANIE W GALWIECIACH

17 lutego w poniedziałek dzieci z klas 0-III, wzięły udział w zajęciach otwartych na temat podstaw kodowania. Nauczyciel podzielił się wiedzą z nauczycielami klas I-III, wyjaśnił dzieciom pojęcie kodowania, zaprezentował i zachęcił uczniów do podstawowych ćwiczeń w programowaniu. Dzieci układały klocki według kodu, korzystały z maty do kodowania, używały kolorowych kubeczków, strzałek i literek. Dużą popularnością cieszyła się myszka interaktywna, która miała za zadanie dotrzeć do kawałka sera. Uczniowie również pracowali w parach, układali obrazki planet i wydawali polecenia, miały za zadanie dotrzeć do planety.                                                                                                                         

         Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci chętnie wypowiadały się na forum grupy, aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Na zakończenie zajęć otrzymały ćwiczenia  i rebusy do  samodzielnego wykonania. W nagrodę za aktywność każde dziecko otrzymało naklejkę Mistrza Kodowania.

                                                                                            Magdalena Grzeszczak

MAGIA MNOŻENIA


Dwa dni zajęło klasie III rozwiązać grę matematyczną pt. ” Magia mnożenia „. Udało się 👍 Jesli komuś wydaje się to proste, zapraszamy,  pożyczymy i do roboty .

LEKTURA TO NIE BZDURA


Klasy VII i VIII miały okazję wziąć udział w konkursie na temat znajomosci przeczytanych lektur. Nagrodzono zwycięzców.  Są nimi
1. Patryk Żyżyk kl. VIII
2. Zofia Wysmułek kl. VII
3. Olimpia Kaszuba kl. VIII
Serdeczne gratulacje
Patrycja Łoboda

MIŁOŚĆ

MIŁOŚĆ
Pod takim hasłem odbył się dzisiaj w naszej szkole konkurs recytatorski. Uczniowie pięknie wyrecytowali wiersze o miłości do swoich mam, ale nie tylko.  Były też poważne strofy o milości. Jurry w składzie pani Marta Sobuniewska, pan Adam Bernatowicz i Karol Żukowski wyłonili zwycięzców. Są to
I miesce Paweł Świąder kl. I
II miejsce Aleksander Bieciuk kl. VII
III miejsce Magdalena Borysiak kl. I
Jurry postanowiło wyróżnić Zofię Wysmułek z kl. VII za jej piękną interpretację wiersza.
Gratulujemy uczestnikom i do zobaczenia za rok ❤
Iwona Abramowicz
Patrycja Łoboda

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Zachęcamy do udziału w szkolnych konkursach informatycznych. Oto regulaminy:

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy Informatycznej

„Bezpieczny Internet”

I Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie,

– uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu,

– propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci,

– kształtowanie właściwych postaw zachowania.

II Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Galwieciach w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

III Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla  uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

IV Termin konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 17 – 19.02.2020 r.

V Zakres wiedzy, obowiązującej na konkursie:

Treści związane z bezpieczeństwem w Internecie.

IV Ogłoszenie wyników i nagrody:

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lutego 2020 r. O uzyskanym miejscu zadecyduje liczba zdobytych punktów.

– Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i drobne upominki oraz możliwość otrzymania oceny celującej z informatyki.

                         

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Bitowska

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

 „Jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu?”

I Cel konkursu:

Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w Internecie, poprzez zaprojektowanie plakatu.

II Organizator konkursu

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Galwieciach w ramach  obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

III Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej.

IV Prace konkursowe

Tematyka pracy: bezpieczeństwo w Internecie, plakat przedstawiający „Strażnika Internetu”

Technika pracy: dowolna

Format pracy: A4 lub A3

– Prace konkursowe muszą być oryginalne.

– Jeden uczeń zgłasza w konkursie tylko 1 plakat.

–  Prace muszą być wykonane indywidualnie.

V Miejsce i termin składania prac:

– Prace konkursowe należy dostarczyć do 28.02.2020r. do sali informatycznej i przekazać pani Małgorzacie Bitowskiej.

– Prace należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza autor.

VI Ogłoszenie wyników i nagrody:

– Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury Konkursu, kierując się zgodnością pracy z tematem Konkursu, walorami artystycznymi. Pod uwagę bierze się również pomysłowość, kreatywność i samodzielność wykonania pracy.

– Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 02.03.2020 r.

– Organizator przewiduje dla laureatów konkursu dyplomy i drobne upominki.

VII Prawa autorskie:

– Prace złożone na konkurs nie mogą naruszać praw autorskich .

– W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.

                                                                                                                                                                                                          Organizator: Małgorzata Bitowska

Do góry