Jesteś tutaj:

KONKURS ORTOGRAFICZNY

14 maja 2018r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klasy III, a 15 maja 2018r. dla klasy II., Konkurs zorganizowała p. Joanna Zambrzycka. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie obydwu klas.
Uczniowie m.in. rozwiązywali krzyżówkę, uzupełniali luki w wyrazach z trudnościami ortograficznymi, odgadywali zagadki, podpisywali obrazki.
Rywalizacja była zacięta. Najmniej błędów w klasie III popełnił Paweł Dojlida i tym samym zdobył tytuł „Mistrz ortografii” klasy III.
Natomiast w klasie II najmniej błędów popełniła Daria Wysmułek i to ona otrzymała tytuł „Mistrz ortografii” klasy II. Daria popełniła tylko 4 błędy na 92 wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

Joanna Zambrzycka

Konkurs ekologiczno – przyrodniczy

Jednym z działań w ramach  obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole był konkurs wiedzy ekologiczno – przyrodniczej. W konkursie brali udział uczniowie  kl.  IV – VII.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Patryk Żyżyk kl. VI

II miejsce – Joanna Trocka kl. VII

III miejsce Marta Świąder kl. VI

Organizatorem konkursu była p. Beata Staśkiewicz i p. Agnieszka Iber reprezentowana przez Nadleśnictwo Gołdap. Nagrody za udział w konkursie zostały wręczone podczas apelu szkolnego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Połączyły nas wspólne działania na rzecz przyrody

W dniu 28 kwietnia 2018 r. grupa 17 uczniów Gimnazjum w Dubeninkach, 7 uczniów Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach oraz 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Galwieciach stawiła się ochoczo w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Tam czekali już na młodzież p. Żaneta Judzewicz – specjalista ds. ochrony przyrody w parku, podleśniczy p. Henryk Bazylewicz oraz leśniczy p. Zbigniew Mazur. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup i otrzymali odpowiednio zadania do wykonania. I grupa wspólnie z p. Żanetą Judzewicz zajęła się uprzątnięciem po zimie ogródka kwiatowego z roślinami miododajnymi dla owadów. II grupa udała się z opiekunem – p. Barbarą Ostapionek do lasu. Tam zgodnie ze wskazówkami p. Zbigniewa Mazura uczniowie sadzili drzewa ze szkółki tradycyjnej i kontenerowej. Trzy kolejne grupy z opiekunami – p. Anną Krygier oraz p. Henrykiem Bazylewiczem uczyły się budować domki dla owadów. W tym celu uczniowie użyli trzciny oraz drewna, w którym nawiercili otwory różnej wielkości. Następnie przeniesiono przygotowane domki do ogródka kwiatowego. Po pracy przyszedł czas na zabawy integracyjne, które przeprowadził p. Bazylewicz. Kolejnym punktem zajęć terenowych był spacer do elektrowni wodnej w Żytkiejmach. Pan Remigiusz Rogojsz, obsługujący obiekt, zademonstrował uczniom działanie elektrowni. Na koniec naszego pobytu w Żytkiejmach chętni uczniowie posadzili w okolicy parku kilka świerków oraz dębów.

Akcja tradycyjnie została zakończona ogniskiem.

Zajęcia terenowe odbyły się w ramach akcji „Wiosenne działania na Warmii i Mazurach”. Serdecznie dziękuję p. Żanecie Judzewicz, p. Henrykowi Bazylewiczowi oraz p. Zbigniewowi Mazurowi za wszelką pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji. Jestem też bardzo dumna z moich uczniów, którzy poświęcili swój wolny czas na rzecz przyrody. Wszystkie grupy spisały się znakomicie wykonując rzetelnie powierzone im zadania.

Anna Krygier

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Galwieciach

Dnia 24 kwietnia 2018 r. grupa 10 uczniów klasy czwartej wzięła udział w przedstawieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dzieci ponad miesiąc przygotowywały się do występu. Podczas dodatkowych zajęć przyrodniczych ćwiczyły piosenkę, uczyły się ról i wierszy oraz przygotowały plakaty dotyczące ochrony przyrody. Młodzi aktorzy spisali się znakomicie. Rozbawili zebraną publiczność niemal do łez i za swój występ otrzymali gromkie brawa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż troje uczniów: Wiktoria Falkowska, Nela Bronicka oraz Paweł Falkowski wspaniale wczuli się w role Baby Flory, Małgosi i Jasia. W dostosowanej do potrzeb apelu baśni „Jaś i Małgosia” pokazali publiczności, jak nie należy zachowywać się w lesie. Pozostali uczniowie klasy czwartej również przekazali zebranym ważne informacje dotyczące właściwych zachowań człowieka w środowisku. W tym celu wykorzystały transparenty z odpowiednimi hasłami.

Celem apelu było promowanie działań na rzecz ochrony przyrody oraz uświadomienie uczniom, iż o naszą Ziemię należy dbać nie tylko w dniu jej święta, ale każdego dnia.

Anna Krygier

A może by tak na wycieczkę ?

Nasza szkoła, a dokładniej klasy IV-V mają możliwość wyjazdu na wycieczkę do Kawęczynka koło Szczebrzeszyna. Wszystko to za sprawą nagrody w ogólnopolskim konkursie „Razem Ratujemy konie” organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Zajęliśmy II miejsce. Nagrodą jest 7 dniowy pobyt w ośrodku Ostoya Roztocze. Wspomniana wyżej fundacja dofinansowuje nasz pobyt w 45 %. To dużo i mało. Czy uda się nam pozyskać sponsorów? Czy uda się nam zwiedzić kawałek Polski? Zobaczymy wkrótce.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GALWIECIACH

„Worki pełne śmieci czyli wiosenne sprzątanie świata”

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej ziemi? Można!

Dnia 26.04.2018r. uczniowie klasy II i III uczestniczyli w Wiosennym Sprzątaniu Świata. Akcja ma na celu ochronę środowiska , a także świętowanie Dnia Ziemi. Wyposażeni w worki i rękawiczki uczniowie sprzątali teren wokół parku znajdującego się przy pałacu. Zbierali śmieci zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, a tym samym szpecące piękny skwer ich miejscowości. Jak co roku zebrali ogromne ilości śmieci. Aż wstyd powiedzieć jak ludzie potrafią zanieczyszczać środowisko.

J. Z.

AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA

W piątek 27 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Galwieciach odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas VI i VII dali lekcję historii  i w krótkim programie przypomnieli, czym była Konstytucja i jakie miała znaczenie dla historii Polski, przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku. Usłyszeliśmy piękne pieśni w wykonaniu uczniów klas IV i V co podkreśliło charakter uroczystości. Przy okazji tak ważnego wydarzenia, na koniec apelu uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia jakie uzyskali w ciągu roku szkolnego w różnych konkursach.

SP Galwiecie

BLOG DLA NIEPODLEGŁEJ w szkole w Galwieciach

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2017/ 2018 „Rokiem dla Niepodległej” w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Koło historyczne w Szkole Podstawowej w Galwieciach postanowiło działania szkoły związane z tym projektem, opisywać w formie bloga pt. „Wczoraj Dziś Jutro”. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania bloga prowadzonego przez uczestników koła.
adres: wczorajdzisjutro2018.blogspot.com
SP Galwiecie

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej z okazji obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Galwieciach.

 

 

1.Cele konkursu:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów,
 • pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
 • ukazywanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego,
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska i znaczeniu obszarów chronionych,
 • wdrożenie do twórczego myślenia,
 • propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.

 

 1. Organizatorzy:

Nadleśnictwo Gołdap – reprezentowane przez p. Agnieszkę Iber

Szkoła Podstawowa w Galwieciach – reprezentowana przez p. Beatę Staśkiewicz.

 

 1. Uczestnictwo:

Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Galwieciach.

 

4.Wymagany zakres wiadomości:

 • wiedza na poziomie nauczania blokowego z zakresu przyrody i ochrony środowiska,
 • formy ochrony przyrody w Polsce,
 • obszary chronione w Puszczy Rominckiej.

 

 1. Nagrody:
 • Organizatorzy Konkursu przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureata I, II i III miejsca, pozostali uczniowie otrzymują drobne upominki.
 • Nagrody zostaną ufundowane przez Nadleśnictwo Gołdap

 

6.Uwagi końcowe:

Konkurs ogłoszony zostanie w dniu 21.03.2018r., na zgłoszenia uczniów czekamy do 13.04.2018r. do szkolnego koordynatora. W dniu 18.04.2018r. odbędzie się konkurs szkolny składający się z testu z pytaniami zamkniętymi                  i otwartymi. W przypadku, gdy 2 lub 3 uczniów zdobędzie jednakową liczbę punktów, organizatorzy przeprowadzą dogrywkę w celu wyłonienia laureata I, II i III miejsca. Dogrywka odbędzie się w dniu 20.04.2018r.

 

Organizatorzy:

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Galwieciach.

21 marca w Szkole Podstawowej w Galwieciach był dniem samorządności uczniów. W role nauczycieli wcielili się uczniowie klas IV- VII, którzy przeprowadzili ciekawe lekcje. Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III wykonały pracę plastyczną pt.: „Pani Wiosna”. Następnie cała szkoła wraz z marzanną udała się na pochód ulicami Galwieć w poszukiwaniu wiosny. Na koniec marzanna trafiła do kontenera na śmieci. Wszyscy dobrze się bawili i na pewno będą miło wspominać ten dzień.

SP Galwiecie

Do góry