27 czerwca 2022

Projekty w pudełku na lekcjach geografii.

Uczniowie  w ramach lekcji geografii przygotowali i zaprezentowali projekty w „pudełku”, klasa V- Krajobrazy świata natomiast klasa VII- Walory turystyczne i przyrodnicze Polski.Realizacja projektu umożliwiła uczniom rozwijanie swoich zainteresowań, […]
Skip to content