6 maja 2021

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!!!

Od dnia 17 maja 2021 r. nauka w szkole odbywa się następująco: 1. Nauka w oddziale przedszkolnym i w klasach I – III odbywają się stacjonarnie, […]
28 kwietnia 2021

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zapraszamy do wspólnej zabawy – pokoju zagadek https://view.genial.ly/6063854e7e2ace0cd7da158c?fbclid=IwAR3vdAif0cTOrobeeB02R-Orf5mfwZ4zjvtxXd0m4M5kiUakH9epuWnlAiM. Kilka słów o prawach autorskich https://youtu.be/JIQgsWXU2_8 https://youtu.be/ouQowkWRlmA
23 kwietnia 2021

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniają się zasady funkcjonowania szkoły: 1. Nauka w oddziale przedszkolnym odbywa się stacjonarnie, według ustalonego planu. 2. Zajęcia w klasach […]
22 kwietnia 2021

WYTYCZNE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający– bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w […]
Skip to content