Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2018/2019

przewodnicząca: Marta Świąder

z-ca przewodniczącej: Gabriela Plewko

protokolant: Joanna Trocka

skarbnik: Nela Bronicka

przewodniczący sekcji kulturalno – rozrywkowej: Paweł Dziekanowski

przewodniczący sekcji gospodarczo – porządkowej: Aleksandra Marcinkiewicz

opiekun Samorządu Uczniowskiego: Izabela Michałów