Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2016/2017

Rada Samorządu Uczniowskiego:

przewodnicząca: Zuzanna Leończyk

z-ca przewodniczącej: Marta Świąder

protokolant: Sandra Borowik

skarbnik: Zofia Wysmułek

przewodniczący sekcji kulturalno – rozrywkowej: Adam Zil

przewodniczący sekcji gospodarczo – porządkowej: Błażej Krynicki

opiekun Samorządu Uczniowskiego: Patrycja Łoboda