Aktualności

Konkurs „Gra komputerowa o Gołdapi”

Obchodzimy 450 – lecie Gołdapi, w związku z tym zachęcam uczniów do wzięcia udziału w  szkolnym konkursie informatycznym „Gra komputerowa o Gołdapi”

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI – VIII.

Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch w postaci wielopoziomowej gry komputerowej o Gołdapi (ewentualnie animacji). Gra (animacja)powinna zawierać jak najwięcej elementów Gołdapi (w postaci teł, duszków).

Termin nadsyłania prac upływa dnia 15. 06.2020r.

Za udział w konkursie uczestnik otrzymuje ocenę 6 z informatyki.

Laureatami konkursu zostają zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i drobne pamiątki.

Organizator: Małgorzata Bitowska

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Czyste powietrze wokół nas ”i „Nie pal przy mnie, proszę”


1.Celem Konkursu jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za
własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu
papierosowego związane z biernym paleniem.
2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-I SP w Galwieciach.

 1. Zakres Tematyczny:
  Tematyka prac musi nawiązywać do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania
  palenia tytoniu, wpływu palenia tytoniu na zdrowie.
  Format : A- 4
  Technika: dowolna
  Termin: do 3 VI.
 2. Podczas oceniania będzie brane pod uwagę:
 • przekaz plakatu i jego zgodność z tematyką konkursu
 • użycie haseł, symboli i rysunków obrazujących problem
 • walory estetyczne pracy i wykonanie jej przez dzieci z minimalną pomocą
  rodzica
 • użycie różnych technik plastycznych
 1. Prace konkursowe proszę dostarczyć do szkoły (do sali nr 4- kl I) do 3 VI
  2020r. do godz. 11.
 2. Prace należy podpisać ( na odwrocie kartki: imię i nazwisko autora oraz wiek
  – w przypadku przedszkolaka).
 3. Podsumowanie konkursu 3 VI 2020r. Wyniki konkursu ukażą się na stronie
  szkolnej.
 4. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
  Organizator:
  Joanna Zambrzycka
  Magdalena Grzeszczak

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”


1.Celem Konkursu jest propagowanie podstawowych czynności ratujących
życie wśród uczniów oraz sprawdzanie umiejętności uczniów, nabytych w
ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować.
2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III SP w Galwieciach.

 1. Zakres Tematyczny:
  *Bezpieczeństwo
 • Sprawdzenie przytomności
  *Numery ratunkowe (999, 998, 997, 112)
 • Wezwanie Pomocy
  *Sprawdzenie Oddechu
 • Pozycja Boczna
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
  Format : A- 4
  Technika: dowolna
  Termin: do 10 VI.
 1. Prace konkursowe proszę dostarczyć do szkoły (do sali nr 4- kl I) do 10 VI 2020r. do godz. 11.
 2. Prace należy podpisać (na odwrocie kartki: imię i nazwisko autora oraz
  klasa).
 3. Podsumowanie konkursu 10 VI 2020r. Wyniki konkursu ukażą się na stronie
  szkolnej.
 4. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
  Organizator:
  Joanna Zambrzycka

Życzenia z okazji Dnia Matki od Centrum Rozwoju Lokalnego – organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”

„Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka.”

Drogie Mamy, w dniu Waszego święta życzymy Wam zdrowia, pomyślności i nigdy nie przemijającej miłości Waszych największych skarbów. Spełnienia marzeń, a na drodze zwanej życiem samych pięknych i wartych zapamiętania zdarzeń.

życzy Centrum Rozwoju Lokalnego

Do góry