Zajęcia korekcyjno – kompenaycjne kl  III

Proszę wejść na stronę :

nowa.pszczolka.online/exercises

i kolejno robimy:

Klikamy zaloguj się do aplikacji –wypełnić. Potem wejść na wszystkie ćwiczenia- kliknąć i wybrać technika czytania, potem gry. Miłej zabawy. To praca za zeszły i na obecny tydzień.

Zajęcia korekcyjno – kompenaycjne kl  IV – V- VI

Proszę wejść na stronę :

nowa.pszczolka.online/exercises

i kolejno robimy:

Klikamy zaloguj się do aplikacji –wypełnić. Potem wejść na wszystkie ćwiczenia- kliknąć i wybrać technika czytania, potem technika czytania- poćwiczyć, a potem fonologia – poćwiczyć. Miłej zabawy. To praca za zeszły i na obecny tydzień.

Zajęcia korekcyjno – kompenaycjne kl  VII

Proszę wejść na stronę :

nowa.pszczolka.online/exercises

i kolejno robimy:

Klikamy zaloguj się do aplikacji –wypełnić. Potem wejść na wszystkie ćwiczenia- kliknąć i wybrać technika czytania, potem technika czytania –poćwiczyć, a potem fonologia – poćwiczyć oraz gry. Miłej zabawy. To praca za zeszłe i na obecny tydzień.

Zajęcia korekcyjno – kompenaycjne kl  VIII

Proszę wejść na stronę :

nowa.pszczolka.online/exercises

i kolejno robimy:

Klikamy zaloguj się do aplikacji –wypełnić. Potem wejść na wszystkie ćwiczenia- kliknąć i wybrać technika czytania, potem technika czytania –poćwiczyć, a potem fonologia – poćwiczyć. Miłej zabawy. To praca za zeszły i na obecny tydzień.

Skip to content