Temat:  Władza wykonawcza w Polsce.

 1. Uzupełnij zadania wpisując odpowiednie informacje o prezydentach Polski.
 • Był pierwszym prezydentem po 1989 roku -………………..      ……………………
 • W czasie prezydentury uczestniczył w pracach nad projektem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  oraz w procesie integracji Polski z NATO i Unią Europejską – ……………………     …………………..
 • Lech   Kaczyński – ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Działacz ,, Solidarności ‘’, był prezydentem w latach 2010 – 2015 -……………………. ……………………….
 • Urząd  prezydenta pełni od 2015 roku , był współpracownikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego-

………………………… ………………………….

 • Podkreśl kompetencje , które przysługują prezydentowi , a które – Radzie Ministrów.
 • Zgłaszanie weta wobec ustaw uchwalonych przez sejm.
 • Sporządzanie projektu budżetu państwa.
 • Prowadzenie polityki zagranicznej .
 • Ratyfikowanie umów międzynarodowych .
 • Nadawanie polskiego obywatelstwa.

Opracowała : Marta Sobuniewska

Skip to content