Zachęcam wszystkich uczniów klas 4 – 8 do nauki z e-podręcznikiem.
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/matematyka

Klasa IV – Temat: Figury geometryczne – powtórzenie wiadomości.

Klasa V – Temat; Ułamki dziesiętne – powtórzenie wiadomości.

Klasa VI: Temat: Pola Figur płaskich.

Na podstawie obejrzanych filmów instrukt. oraz wykonych ćwiczeń na platformie proszę wykonać dwa plakaty

  1. „POLA CZWOROKĄTÓW” (rysunki i wzory na obliczanie pól czworokątów – pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu)
  2. Plakat w formie mapy myśli „Wszystko, co wiem o czworokątach”. Im więcej informacji, tym lepiej. Po powrocie do szkoły plakaty zostaną ocenione.

Klasa VII: Temat: Rozwiązywanie równań. Powtórzenie wiadomości z równań.

Skip to content