Klasa 8 j.polski

Lektura H.Sienkiewicz QUO VADIS.Utrwalamy wiadomości o słowotwórstwie (zeszyt ćwiczeń).