Proszę, by uczniowie w ramach tematu „Zjawiska cienia i półcienia” obejrzeli w Internecie filmy dotyczące zaćmienia Słońca i Księżyca oraz przeczytali informacje z podręcznika – str. 219 – 222.

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Uczniowie zapisują w zeszycie temat: Zjawiska cienia i półcienia. Czytają z książki informacje ze str. 219– 222. W zeszycie jako notatkę przepisują To najważniejsze str. 222. W zeszycie rozwiązują również zadanie 1/222.

Skip to content