Uczniowie przypominają wiadomości na temat metanolu i etanolu (podręcznik str. 142 – 149. Rozwiązują w zeszycie zadanie 1/149 (robią to w formie tabelki) – tabelka będzie potem podlegać ocenie.

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Witajcie!

Zapisz w zeszycie temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.

Zapoznaj się z tym tematem z podręcznika (str. 150 – 153).

Zapisz w zeszycie notatkę zgodnie z punktami:

      1. Każdy alkohol posiada grupę węglowodorową (alkilową) i jedną lub więcej grup OH (wodorotlenkowych lub inaczej hydroksylowych).

Jeżeli ma 1 grupę OH to jest to alkohol monohydroksylowy.

Jeżeli ma więcej niż 1 grupę OH to jest alkohol polihydroksylowy.

      2. Gliceryna to powszechnie używana nazwa glicerolu, który jest podstawowym składnikiem kremów i balsamów nawilżających. Nazwa systematyczna propanotriol : ma 3 atomy węgla (jak propan) i ma trzy grupy OH (stąd triol).

      3. Zapisz wzory gliceryny str. 150 podręcznik (sumaryczny, grupowy, strukturalny i półstrukturalny).

4. Przepisz właściwości gliceryny (ramka na dole strony 151).

      5. Zapisz zastosowanie gliceryny (glicerolu) – str. 152.

Wcześniejszą pracę domową (1/149) trzeba będzie wysłać mi do końca następnego tygodnia na mój adres mailowy podany na stronie szkoły. Powodzenia!

Dla chętnych polecam:

https://quizizz.com/join/quiz/5e719a18bd3d75001b02374d/start – link do quizu z chemii.

Skip to content