Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

 1. Do podanych dat dopisz wydarzenia :

Bitwa pod Tannenbergiem-

Bitwa pod Gorlicami-

Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej-

 • Objaśnij skróty :

POW-

NKN-

KNP-

Temat: Rewolucje w Rosji.

 1. Uzupełnij zdania odpowiednimi informacjami:
 2. Trudna sytuacja gospodarcza i społeczna Rosji doprowadziła do wybuchu rewolucji …………….. w …………roku.
 3. Obalono rządy cara ……………………., a władzę przejął ………………Tymczasowy, kierowany przez Aleksandra………………
 4. Drugim po Rządzie Tymczasowym  ośrodkiem władzy była Rada ……………………….Robotniczych i …………………….., która cieszyła się dużym poparciem społecznym.
 5. Bolszewicy przejęli władzę w Rosji w wyniku zamachu stanu , czyli rewolucji ……………………, do której doszło w 1917 roku.
 6. W nocy z 6 na 7 ……………………..1917 roku rozpoczęto akcję zbroją , a sygnałem do walki był wystrzał z okrętu ,, Aurora’’.
 7. Bolszewicy przejęli kontrolę w państwie , a w Piotrogrodzie utworzyli  Radę ……………………… Ludowych z ………………..    ………………………………….. na czele.
 8. W lipcu  ……………roku  utworzono Rosyjską Federacyjną ………………..Republikę ……………………..
 9. Różne partie polityczne w Rosji występowały przeciwko …………………
 10. W 1922 roku utworzono …………………..    ………………………

……………………… ……………………( ZSRS).

Skip to content