Temat: Zanieczyszcenie środowiska przyrodniczego.

Przeczytać temat lekcji z podręcznika. Ten temat będzie również na sprawdzianie. Zagadnienia podam jak ustalimy termin sprawdzianu.

W zeszycie wyjaśnić pojęcie:

RECYKLING – 

oraz

Podaj trzy przykłady czynności, które możesz wykonać codziennie, aby chronić środowisko przyrodnicze wswojej najbliższej okolicy.

Uzupełnić zeszyt ćwiczeń

Do powtórki, test

file:///C:/Users/spdubeninki/Desktop/horizontal-infographic-diagrams-energetyka-gospodarka-morska-uslugi-i-turystyka-klasa-vii.html

Dział VII   „Relacje między elementami środowiska geograficznego”.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa, a występowanie i skutki powodzi.

Przeczytać temat lekcji.

Notatka

Najczęstszymi przyczynami powodzi są:

Jak przeciwdziałać powodziom?

 Wykonać ćwiczenia

Dla chętnych film do obejrzenia:

https://vod.tvp.pl/website/morze-plastiku,46390741?fbclid=IwAR2ctNEKO4GZbIZ9sH9CZh0h6dSSfwaBjMxgpxvAw3Lb-CWK479gpxZwR4k

ciekawe filmy, schematy, itp

https://padlet.com/annafik/h6k3ermhp1c6?fbclid=IwAR0YisLstz3BwiH2y6ao18Y0JyCUOsTep_9ZEOEtf92WvRl58EIgd5nCuLc

Od dnia dzisiejszego będziemy realizować jeden temat tygodniowo.

W dniu dzisiejszym utrwalimy jeszcze raz poprzedni temat lekcji

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa, a występowanie i skutki powodzi.

Należy obejrzeć film o powodzi, która się wydarzyła w 1997 roku https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc

W zeszycie po obejrzeniu filmu proszę napisać jakie służby były zangażowane w pomoc dla poszkodowanych.

Skip to content