Uczniowie czytają z książki temat ze str. 174 – 177, wykonują w domu doświadczenie 44/176. W zeszycie zapisują temat: Swobodne spadanie ciał. Jako notatkę przepisują To najważniejsze ze str. 177 oraz notują w zeszycie wynik przeprowadzonego doświadczenia (czyli, co się zadziało).

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Uczniowie zapisują w zeszycie temat: Opory ruchu. Czytają z książki informacje ze str. 183 – 188. W zeszycie jako notatkę przepisują To najważniejsze ze str. 188 oraz rozwiązują pisemnie zadania 1,2 str. 188.

Skip to content