Uczniowie powtarzają z podręcznika wiadomości dotyczące powstawania wiązań kowalencyjnych i jonowych, rozwiązują w zeszycie zadanie 2/129 (podpowiedź, jak obliczyć elektroujemność jest w zeszycie w notatce oraz w książce na str. 120 – tabelka. Natomiast rodzaje wiązań można znaleźć w podręczniku na str. 127. Pamiętajcie przy obliczeniach, że różnica to wynik odejmowania).

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Uczniowie zapisują w zeszycie temat: Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych. Czytają z książki informacje ze str. 130 – 136. W zeszycie jako notatkę przepisują z Zapamiętaj! (str. 136) Wzór chemiczny – ….., Wzór sumaryczny – …..,Wzór strukturalny – ….., Wartościowość – …….  . Jako pracę domową – rozwiązują w zeszycie zadanie 1/136 (na podstawie tabeli ze str. 132):

3N – trzy atomy azotu

2N2 – dwie dwuatomowe cząsteczki azotu   itd.

2ZnS – dwie cząsteczki siarczku cynku

Pracę domową trzeba będzie wysłać mi do końca następnego tygodnia na mój adres mailowy podany na stronie szkoły. Podobnie z praca domową, którą mieliście wcześniej (zadanie 2/129). Pozdrawiam i powodzenia!

Skip to content