Drodzy Rodzice i Uczniowie, nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej: zdalnenauczanie.bitowskagalw@gmail.com. Proszę komunikować się z nauczycielem matematyki i informatyki poprzez pocztę elektroniczną, ewentualnie telefonicznie 507 444 136.

W dalszym ciągu ćwiczymy pola figur płaskich oraz przypominamy własności czworokątów (do 30 marca 2020).

POLA CZWOROKĄTÓW

Temat: Utrwalenie i powtórzenie POLA PROSTOKĄTA

Na tej lekcji powtórzymy wiedzę dotyczącą obliczania pola prostokąta.

https://pistacja.tv/film/mat00236-pole-kwadratu-i-prostokata-obliczenia-praktyczne?playlist=124
https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-prostokata-w-tym-kwadratu-_31_404
https://www.matzoo.pl/klasa6/obwod-kwadratu-obwod-prostokata_31_457
https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-prostokata_31_154_video

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Na tej lekcji będziemy obliczać pole równoległoboku i rombu.

https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-rombu-pole-rownolegloboku_31_616
https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-rownolegloboku_31_159

Temat: Pole trapezu.

Na tej lekcji utrwalimy pole trapezu.

Tym razem proszę skorzystać ze strony  https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski/playlists

Szukamy działu > Geometria – wielokąty, czworokąty i równoległoboki

Następnie uruchamiamy:

  1. Znajdowanie pola powierzchni przez podział figury na części.
  2. Pole trapezu.

Temat: Pole trapezu.

Temat: Utrwalenie wiadomości o czworokątach.

https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski/playlists

Szukamy działu > Geometria – wielokąty, czworokąty i równoległoboki

  1. Własności czworokątów
  2. Czworokąty – klasyfikacja kształtów

W zeszycie ćwiczeń dokończyć zadania dotyczące czworokątów do strony 92 (Pracę proszę rozłożyć na kilka dni).

Na podstawie obejrzanych filmów instrukt. oraz wykonych ćwiczeń na platformie https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/matematyka

 proszę wykonać dwa plakaty

  1. „POLA CZWOROKĄTÓW” (rysunki i wzory na obliczanie pól czworokątów – pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu)
  2. Plakat w formie mapy myśli „Wszystko, co wiem o czworokątach”. Im więcej informacji, tym lepiej.

Temat: „Sprawdź siebie”

W razie napotkanych trudności można kontaktować się ze mną mailowo zdalnenauczanie.bitowska@gmail.com oraz skierować się  na stronę  https://www.matmagwiazdy.pl

lub  https://pl.khanacademy.org.

Termin wykonania plakatów –  do 30 marca 2020 – należy zrobić zdjęcie i  przysłać na pocztę elektroniczną gosiaczek277@o2.pl. Na bieżąco uczniowie sprawozdają swoje postępy w nauce poprzez pocztę elektroniczną oraz utworzonej grupy klasy 6 na Mesengerze.

Dziękuję

Skip to content