Temat : Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

  1. Wyjaśnij znaczenie pojęć : konfederacja , liberum veto, wolna elekcja, przywileje, złota wolność szlachecka.
  2. Przedstaw Stanisława Konarskiego jako reformatora Rzeczypospolitej

 i opisz propozycje jego reform.

TEMAT:  Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej.

  1. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia z czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

…..Pierwszy rozbiór Polski

…..Utworzenie Szkoły Rycerskiej

……Zawiązanie Konfederacji barskiej

…… Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski

  • Podkreśl jedno wyrażenie w każdym nawiasie , tak aby powstały zdania prawdziwe.
  • Uczniów Szkoły Rycerskiej nazywano kadetami / żakami.
  • Stanisław August Poniatowski został królem dzięki poparciu Katarzyny II / Marii Teresy.
  • Na Zamku Królewskim w Warszawie w 1773 roku odbył się sejm rozbiorowy / konwokacyjny.
  • Poseł Tadeusz Rejtan protestował przeciwko Pierwszemu / drugiemu rozbiorowi Rzeczypospolitej.
  • Na tymże sejmie utworzono Komisję Edukacji Narodowej/ Monitor Polski.
Skip to content