kl. 6

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Gospodarka Europy”.

Zagadnienia. Uczeń:

1. Porównuje warunki rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech.
2. Wymienia sektory gospodarki oraz dopisuje na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.

3. Wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

4. Dopasowuje rodzaje elektrowni do podanych opisów, a następnie podaje przykłady państw, w których większość energii wytwarza się w takich elektrowniach.

5. Podaje  przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.

6. Na podstawie tekstu rozpoznaje opisywany sektor gospodarki.

7. Charakteryzuje przemysł i usługi we Francji.

8. Na podstawie mapy politycznej Europy podaje nazwy państw, których dotyczy opis ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe. (opisy tych miejsc znajduję się w temacie o Europie Południowej). Następnie wpisuje nazwy państw we właściwych miejscach na mapie.

 Należy przeczytać z podręcznika – Podsumowanie strona 125 oraz dla sprawdzenia wykonać Sprawdź się! Strona 127 – 128

Wykonać ćwiczenia do podsumowanie działu

Polecam do wykorzystania jako powtórzenie

Energetyka w Europie pptx. Prezentacja multimedialna

Rolnictwo Danii i Węgier- ćwiczenia do podręcznika Nowa Era

https://learningapps.org/watch?v=pe0iao8ja20
https://learningapps.org/watch?v=pse2iwvw520
https://learningapps.org/watch?v=p1knjhut320

https://learningapps.org/watch?v=pse2iwvw520https://learningapps.org/watch?v=p1knjhut320

Dział V „Sąsiedzi Polski”.

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Temat ten rozłożymy na dwa tygodnie – dzisiaj podstawowe informacie, następny tydzień zabytki ciekawe miejsca czyli walory przyrodnicze, kulturowe i infrastruktura Niemiec.

Przeczytać z podręcznika ze strony 130- 135

Zwrócić uwagę na podstawowe informacje dotyczące kraju, np. Położenie względem Polski, w Europie, powierzchnia, liczba ludność, stolica, itp. Zapoznajcie się z rolą przemysłu w niemieckiej gospodarce. Jak zmienił się przemysł i co powstało w miejsce kopalń i hut.

Notatka

Narysujcie flagę Niemiec, opiszcie położenie, powierzchnię walutę, liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia, stolicę, język urzędowy.

 I ze str. 173 punkt 3

Ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 82,83 

 Do utrwalenia warto skorzystać ze strony

https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DD20MtgUQ
Skip to content