Historia – czwartek 19 marca 2020 roku

Klasa V

Temat: Epoka rycerzy.

 1. Wymień cechy, którymi powinien odznaczać się idealny rycerz.
 2. Opisz drogę , jaką musiał przejść młodzieniec, aby zostać przyjęty do grona rycerzy.
 3. Wymień elementy wyposażenia rycerza.

Klasa V

Temat: Epoka rycerzy.

 1. Wymień cechy, którymi powinien odznaczać się idealny rycerz.
 2. Opisz drogę , jaką musiał przejść młodzieniec, aby zostać przyjęty do grona rycerzy.
 3. Wymień elementy wyposażenia rycerza.

Temat: Średniowieczne miasto i wieś.

1.Połącz nazwę grupy ludności z odpowiednim opisem . Jeden z nich jest niepotrzebny.

A) chłopi              …..utrzymywali się z handlu rozmaitymi towarami.

B) rzemieślnicy                        zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt .

C) kupcy                ….w swoich warsztatach wytwarzali i naprawiali przedmioty codziennego użytku

                                               ….na leżących do nich terenach zakładali nowe miasta i wsie.

2. Napisz, czy poniższe zdania są prawdziwe .

Zaznacz wpisując Prawda lub Fałsz

 1. Lokacja to inaczej założenie nowego miasta lub wsi.      ………………..
 2. Pierwszych lokacji na ziemiach polskich dokonywano w X wieku.    ……
 3. Władzę w nowo założonym mieście sprawował wójt.  ……….
 4. Chłopi byli najliczniejszą grupą ludności w średniowieczu.   ……….
 5. Patrycjusze to drobni kupcy i rzemieślnicy.                    …………….
Skip to content