Kl. 5

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Proszę o przeczytanie tematu z podręcznika str 113 – 119.

Zapoznajcie się z mapą ze strony 113 i 117 oraz  klimatogrami, odczytajcie jaka panuje  temperatura oraz jakie są opady w wilgotnym lesie równikowym i strefie umiarkowanej.

Notatka – przepisać do zeszytu tabelkę ze strony 155 punkt 6

ćwiczenia do zeszytu

Można obejrzeć krótką prezentację o lesie równikowym – https://www.youtube.com/watch?v=0aWIu6q8Z38

Polecam do wykorzystania jako powtórzenie

https://wordwall.net/pl/resource/843788/geografia/kontynenty-i-oceanyhttps://wordwall.net/pl/resource/663308/o%C5%9Bwietlenie-klimat-krajobraz

25.03.2020

kl. 5

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

Ten temat będzie realizowany na dwóch godzinach lekcyjnych, na dzisiejszej sawanny.

Proszę was o przeczytanie z  podręcznika ze str. 120 – 123 (do klimat strefy stepów).

W podręczniku umieszczona jest mapa w związku z tym proszę o zapoznanie się z położeniem sawann oraz określeniem z jakimi strefami krajobrazowymi graniczą od płónocy i południa. Obok mapy jest klimatogram – odczytajcie miesiące z najniższą i najwyższą sumą opadów oraz miesiące w których jest najniższa i najwyższa temperatura.

Notatka

Na sawannie wysoka temperatura utrzymuje się przez cały rok. Występują tam dwie pory roku: sucha i deszczowa.

 Proszę uzupełnić:

Roślinność sawann to:

Zwierzęta żyjące na sawannach:

Ludność mieszkająca na sawannach to ……………, zajmują się oni……………. .

Ćwiczenia – 1 na mapie zaznaczacie tylko sawanny, i 7 str. 73 i 74. Ćwczenie 7 będę chciała przeczytać, proszę o przesłanie na grupkę.

Do obejrzenia krótki film https://www.youtube.com/watch?v=nbz5eKd7wH8

Do utrwalenia warto skorzystać ze strony https://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

Skip to content