Uczniowie w ramach powtórzenia i przygotowania do otrzymania karty rowerowej mogą rozwiązywać internetowe testy na kartę rowerową. Wystarczy w Google wpisać: Test na kartę rowerową. Powodzenia!

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Uczniowie zapisują w zeszycie temat: Bezpieczeństwo rowerzysty. Następnie czytają tekst z książki ze strony 60 – 62. W zeszycie zapisują  Ćw.1/60 i do punktu 1 i 2 wybierają właściwe zakończenie zdania. Potem zapisują w zeszycie Ćw. 2/61, wypisują kolejno cyfry i dobierają do znaków odpowiednie opisy, np. 1 – C (itd.).

Skip to content