Uczniowie przypominają wiadomości na temat drapieżnictwa i roślinożerności – podręcznik str. 97 – 106. Kończą zadania w zaszycie ćwiczeń – str. 58, 60. Mogą obejrzeć w Internecie filmy dotyczące drapieżnych roślin.

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Uczniowie zapisują w zeszycie temat: Pasożytnictwo. Następnie czytają tekst z książki ze strony 107 – 110. Jako notatkę przepisują do zeszytu informacje ze str. 110 To najważniejsze (dwie pierwsze kropki jako punkt 1 i 2 notatki). Na koniec proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń następujących zadań: 1, 2, 6, 7, 8a,b,c str. 61 – 64. W przyszłym tygodniu sprawdzimy wykonane przez Was zadania (na Messengerze). Powodzenia!

Skip to content