Drodzy Rodzice i Uczniowie, nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej: zdalnenauczanie.bitowskagalw@gmail.com. Proszę komunikować się z nauczycielem matematyki i informatyki poprzez pocztę elektroniczną, ewentualnie dzwonić na numer 507 444 136.

Zachęcam wszystkich uczniów klas 4 – 8 do nauki z e-podręcznikiem.
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/matematyka

Do końca marca 2020 r. będziemy powtarzać wiadomości z działu „”Figury geometryczne.

Pamiętajcie o systematycznym powtarzaniu rachunków pamięciowych i pisemnych.

  • Codziennie ćwicz tabliczkę mnożenia:
  • Codziennie wykonaj jedno ćwiczenie dotyczące działań pisemnych:

Dodawaj pisemnie   https://szaloneliczby.pl/dodawanie-pisemne-trzech-liczb/

Odejmuj pisemnie   https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-pisemne/

Mnóż pisemnie   https://szaloneliczby.pl/mnozenie-pisemne/

Dziel pisemnie    https://szaloneliczby.pl/dzielenie-sposobem-pisemnym/

Pamiętaj o systematyczności.

Temat: Zamiana jednostek – utrwalenie

Na tej lekcji powtórzymy i utrwalimy zamianę jednostki.

Otwórz zeszyt i przypomnij zamianę jednostek długości.

Następnie obejrzyj film instruktażowy:

Wykonaj test interaktywny

https://www.math.edu.pl/testy,sp,jednostki-dlugosci

Temat: Koła i okręgi – powtórzenie.

Na tej lekcji poćwiczysz kreślenie okręgów o promieniach różnej długości.

Narysuj za pomocą cyrkla jak najwięcej okręgów w ciągu 5 min.

Temat: Obwód prostokąta i kwadratu – powtórzenie.

Na tej lekcji będziemy utrwalać pole prostokąta.

W razie napotkanych trudności można kontaktować się ze mną mailowo zdalnenauczanie.bitowskagalw@gmail.com

oraz skierować się  na stronę  https://www.matmagwiazdy.pl

oraz  https://pl.khanacademy.org.

Na bieżąco uczniowie sprawozdają swoje postępy w nauce poprzez pocztę elektroniczną.

Skip to content