Klasa 4 j.polski

Temat:Sprawdź wiedzę i umiejętności. Świat baśni,legend i mitów.Wykonaj w zeszycie test powtórzeniowy.(podręcznik str.247).