Historia – czwartek 19 marca 2020 roku

klasa IV

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Praca z infografiką ( strona 96 – 97 w podręczniku) :

1 Wymień postaci historyczne uwiecznione w tekście polskiego hymnu, a także napisz , kim były.

2. Napisz , do jakich wydarzeń z historii naszego kraju nawiązują słowa

,, Mazurka Dąbrowskiego’’.

Historia – czwartek 19 marca 2020 roku

klasa IV

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Praca z infografiką ( strona 96 – 97 w podręczniku) :

1 Wymień postaci historyczne uwiecznione w tekście polskiego hymnu, a także napisz , kim były.

2. Napisz , do jakich wydarzeń z historii naszego kraju nawiązują słowa

,, Mazurka Dąbrowskiego’’.

Historia – 26 marca 2020 roku

Klasa IV

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

partyzantka, branka, Polacy , 1864, Traugutt, niepodległości, Bitwa.

Uzupełnij zdania zaproponowanymi powyżej wyrazami:

1.Dążenie …………….do odzyskania niepodległości było przyczyną wybuchu powstania …………….

2. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia powstania była ……………., czyli przymusowy pobór do wojsk rosyjskiego.

3. Romuald . …………………….. był dyktatorem powstania.

4.Powstańcy unikali wielkich bitew, atakowali z zaskoczenia małymi oddziałami prowadząc wojnę …………………

4. Powstanie styczniowe trwało od 1863 do ……… roku.

Skip to content