Uczniowie przypominają wiadomości o zdrowym stylu życia i o chorobach zakaźnych – podręcznik str. 114 – 123, rozwiązują w zeszycie ćwiczeń zadania 1 – str.83 i 5 – str. 85.

Przyroda

Na tydzień 23 – 27. 03. 2020 r.

Uczniowie czytają temat– podręcznik str. 124 – 129, rozwiązują w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,5, 6a,7 – str.78 – 80. W piątek przekażę Wam dwie notatki do zeszytu.

Skip to content