Kadra

GRONO PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

MAŁGORZTA JEJER – dyrektor, edukacja wczesnoszkolna

MARTA ŁOBODA – wychowanie przedszkolne,

IWONA ABRAMOWICZ – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wychowawca klasy I,

JOANNA ZAMBRZYCKA – edukacyjna wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowawca klas II-III

IZABELA MICHAŁÓW – język angielski, wychowawca świetlicy, wychowawca klas IV-V

MAŁGORZATA BITOWSKA – matematyka, bibliotekarz,

PATRYCJA ŁOBODA – język polski, wychowawca klas VI-VII

BEATA STAŚKIEWICZ – przyroda, geografia, biologia

ANNA KRYGIER – przyroda, biologia, technika, wychowawca klasy VIII

ANNA OŁÓW – historia, WOS

ANNA STRECHA – język rosyjski

MAŁGORZATA TAŁEJSZYS – chemia

HALINA JASIŃSKA – fizyka,

GRAŻYNA GÓRKO – informatyka, zajęcia komputerowe

ADAM BERNATOWICZ – wychowanie fizyczne, EDB, wychowawca świetlicy

ADRIAN FISZER – religia

BEATA KARPIŃSKA – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

JOANNA KOŁOSZA – WDŻ