Kadra

MAŁGORZATA JEJER – dyrektor, edukacja wczesnoszkolna

JOANNA KOŁOSZA – wychowanie przedszkolne, WDŻ

IWONA ABRAMOWICZ – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wychowawca klasy I,

JOANNA ZAMBRZYCKA – edukacyjna wczesnoszkolna, wychowawca klas II-III

ANNA SKIBA – język angielski, wychowawca świetlicy, wychowawca klas IV-V

MAŁGORZATA BITOWSKA – matematyka, bibliotekarz, wychowawca klas VI-VII

PATRYCJA ŁOBODA – język polski,

BEATA STAŚKIEWICZ – przyroda, geografia

ANNA KRYGIER – przyroda, biologia, technika

PATRYCJA DULEWICZ – historia, język rosyjski

DOROTA MALINOWSKA – chemia, zajęcia komputerowe, informatyka

HALINA JASIŃSKA – fizyka, doradztwo zawodowe

ADAM BERNATOWICZ – wychowanie fizyczne

ks. WŁADYSŁAW KLECZKOWSKI – religia

BARBARA HORNOSTAJ – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne