Kadra

GRONO PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

MAŁGORZTA JEJER – dyrektor, edukacja wczesnoszkolna

MARTA ŁOBODA – język angielski, język rosyjski, wychowawca klas VI – VII

IWONA ABRAMOWICZ – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, logopeda, wychowawca klasy II – III

JOANNA ZAMBRZYCKA – edukacyjna wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, wychowawca klasy I

MAŁGORZATA BITOWSKA – matematyka, informatyka, bibliotekarz

PATRYCJA ŁOBODA – język polski, wychowawca klasy VIII

BEATA STAŚKIEWICZ –  geografia

ANNA KRYGIER – przyroda, biologia, technika, fizyka, chemia, wychowawca klasy IV – V

MARTA SOBUNIEWSKA – historia, WOS

ADAM BERNATOWICZ – wychowanie fizyczne, EDB, wychowawca świetlicy

ADRIAN FISZER – religia

MAGDALENA GRZESZCZAK – oddział przedszkolny