Kadra

GRONO PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(zmiana 02.01.2019 r.)

MAŁGORZTA JEJER – dyrektor, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

MARTA ŁOBODA – wychowanie przedszkolne, język angielski

IWONA ABRAMOWICZ – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wychowawca klasy I,

JOANNA ZAMBRZYCKA – edukacyjna wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowawca klas II-III

MAŁGORZATA BITOWSKA – matematyka, bibliotekarz, wychowawca świetlicy

PATRYCJA ŁOBODA – język polski, wychowawca klas VI-VII

BEATA STAŚKIEWICZ – przyroda, geografia, biologia

ANNA KRYGIER – przyroda, biologia, technika, wychowawca klasy VIII

ANNA OŁÓW – historia, WOS, wychowawca klas IV-V

ANNA STRECHA – język rosyjski

MAŁGORZATA TAŁEJSZYS – chemia

HALINA JASIŃSKA – fizyka,

GRAŻYNA GÓRKO – informatyka, zajęcia komputerowe

ADAM BERNATOWICZ – wychowanie fizyczne, EDB, wychowawca świetlicy

ADRIAN FISZER – religia, język angielski

BEATA KARPIŃSKA – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

JOANNA KOŁOSZA – WDŻ