Drodzy Rodzice i Uczniowie, nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej: zdalnenauczanie.bitowskagalw@gmail.com. Proszę komunikować się z nauczycielem matematyki i informatyki poprzez pocztę elektroniczną, ewentualnie telefonicznie 507 444 136.

Dzień dobry Ósmoklasiści,

Przypominam o codziennych powtórkach do egzaminu z matematyki na podstawie repetytorium. Proszę przypomnieć wszystkie wzory matematyczne oraz systematycznie rozwiązywać zadania z repetytorium.

Na środę 18.03.2020 – „Potęgi i pierwiastki”

Na piątek 20. 03. 2020 – „Twierdzenie Pitagorasa”

Na wtorek 24. 03.2020 – „Pola i obwody figur”

W razie napotkanych trudności proszę o kontakt za pomocą utworzonej grupy klasy 8 na Messengerze lub indywidualnie na gosiaczek222@o2.pl.

Proszę wysyłać scany wykonanych prac. Za sumienność czekają na Was oceny celujące.

Proszę pokierować się na stronę CKE https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ , gdzie możecie powtórzyć najważniejsze treści egzaminacyjne.

19 marca 2020 r.

W ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty proszę dzisiaj 19 marca 2020r o rozwiązanie następującego testu:

Test 3. – egzamin ósmoklasisty     https://drive.google.com/file/d/1lVlV4gh2DzUuOfoYBllvjipfzVQ6HrdV/view

Pamiętaj o mierzeniu czasu. Na rozwiązanie testu zaplanuj 100 minut.

Rozwiązania przysłać za pomocą poczty elektronicznej zdalnenauczanie.bitowskagalw@gmail.com (w postaci zdjęcia, skanu, lub pliku Word)

W razie napotkanych trudności można kontaktować się ze mną mailowo  zdalnenauczanie.bitowskagalw@gmail.com

oraz skierować się  na stronę  https://www.matmagwiazdy.pl

lub  https://pl.khanacademy.org.

Na bieżąco uczniowie sprawozdają swoje postępy w nauce poprzez pocztę elektroniczną.

Ósmoklasiści, proszę raz w tygodniu przeznaczyć 100 minut na wykonanie testu on- line:


Skip to content