„Szkoła z Gigantami”

Każdy z uczestników korzystających z warsztatów „Szkoła z Gigantami” drogą mailową otrzymało quiz sprawdzający wiedzę. Po jego wypełnieniu i uzyskaniu przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi – zwrotnie w formie elektronicznej otrzymał certyfikat. 

Gratuluję M. Bitowska