„Wrzesień 39” czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła Rzeczpospolita.

15 I 2020r. naszych uczniów odwiedzili aktorzy z grupy artystycznej Rekonstrukto. Przybliżyli  losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej.  Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia munduru ówczesnego żołnierza oraz broni wojskowej  jaką w tym czasie się posługiwano.                                                                                                                          J. Z.