Zajęcia edukacyjne

Dnia 28 listopada 2019 r. odbyły się zajęcia edukacyjne z panią Martą Gawryluk dla klas 0 – III i IV – VIII w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”.