Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

22 listopada 2019 r. uczniowie klasy szóstej wierszem przypomnieli wszystkim prawa dziecka zapisane w dokumencie Konwencja o Prawach Dziecka.