„Głośne czytanie dzieciom”

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w coroczną akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, głośne przeczytanie dzieciom książek o wartościach, bezpieczeństwie itp. oraz pokazanie, że czytanie jest jedną z form bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Serdeczne podziękowania należą się:

– pani Alicji Trockiej

– pani Cecylii Jadeszko

– pani Elizie Leszczyńskiej

– pani Ewie Dojlida

– pani  Monice Borowik

Bibliotekarz M. Bitowska