RÓŻNORODNOŚĆ, UMIAR I RUCH.

Gmina Gołdap rozpoczęła cykl zajęć na temat zdrowego stylu życia w szkołach podstawowych jako kolejne działanie projektu ,,Parki Przyjaźni 2” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Przez cały rok 2018, z wyłączeniem okresu wakacyjnego i ferii, odbywać się będą zajęcia z uczniami w celu edukacji uczniów z zakresu zdrowego odżywiania, higieny, pożytecznego gospodarowania wolnym czasem, zapobiegania nawykom i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Celem działania jest zwiększenie świadomości wśród młodych osób w aspekcie aktywnego stylu życia i zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi 998 186,43 euro. Wkład własny zgodnie z zasadami programu wynosi: 15%.

19 stycznia w naszej szkole gościliśmy panią Małgorzatę Tałejszys, która będzie prowadziła  cykl wykładów z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

W czasie spotkania dowiedzieliśmy się o zasadach zdrowego stylu życia, jak ważny jest wpływ żywienia na zdrowie i jak wprowadzić prawidłowe nawyki żywieniowe. Uczestnicy spotkania z zaciekawieniem wysłuchali rad pani Małgorzaty, które możemy podsumować w trzech słowach: różnorodność, umiar i ruch.

SP Galwiecie