Udział w konkursie „Młody Strażnik Parku”

W listopadzie w Żytkiejmach odbył się konkurs pt. „Młody Strażnik Parku”. W konkursie rywalizowali uczniowie z 9 szkół powiatu gołdapskiego. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, form ochrony przyrody w Polsce i Europie oraz umiejętnościami rozpoznawania drzew, gatunków chronionych, czytania mapy, znajomością rezerwatów przyrody i atrakcji turystycznych. W tym roku naszą szkołę reprezentowali Marta Świąder, Patryk Żyżyk i Rafał Karwel.
Po konkursie udaliśmy się do miejscowości Bolcie k. Wiżajn, gdzie znajduje się punkt, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Punkt ten oznaczony został granitowym słupem z godłami trzech sąsiadujących państw i napisem w języku danego państwa i nosi nazwę „Wisztyniec”.