Podwójna uroczystość!

W naszej szkole odbyła się podwójna uroczystość, apel z okazji Dnia Niepodległości połączony z uroczystością nadania szkole Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego i krótkim wystąpieniem Pani dyrektor, która przypomniała zebranym jaki ogrom pracy włożyła społeczność szkolna i lokalna w uzyskanie tego cennego certyfikatu. Następnie uczniowie klas IV i VII przedstawili nam ciekawą lekcję historii w formie montażu słowno-muzycznego. Podsumowaniem uroczystości była prezentacja, która przedstawiła działania podjęte w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Apel i prezentacja bardzo trafnie i zwięźle opisały dwa ważne wydarzenia w życiu naszej szkoły i otrzymały gromkie brawa od zgromadzonej publiczności i zaproszonych gości.