Aktualności

MIKOŁAJKOWY KONKURS


W dniu 6 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbędzie się konkurs na 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ MIKOŁAJOWĄ CZAPKĘ”

Punktowane będą:
1. Pomysł;
2. Oryginalność;
3. Nakład własnej pracy;
Na zwycięzców czekają dyplomy i słodkie nagrody!!! Zapraszamy do zabawy!
Na czas rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy muszą mieć czapki na głowach.

Organizator konkursu: Dorota Malinowska

KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ JANA BRZECHWY”

Dnia 24.11.2017r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski. Uczniowie klas I-III recytowali wiersze Jana Brzechwy. Oto wyniki:

I miejsce Sadowska Nikola – klasa II

II miejsce Wysmułek Daria – klasa II

III miejsce Dojlida Magdalena – klasa I

Serdecznie wszystkim gratulujemy. Do usłyszenia za rok.

OGŁOSZENIE

Dnia 13 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Galwieciach odbędzie się kiermasz świąteczny. W związku z tym zwracam się z prośbą o wykonanie wszelkiego rodzaju ozdób lub wypieków świątecznych

(np.: rurki, orzeszki, wafle, ciasteczka itp.) wraz z dzieckiem w domu, które będzie można sprzedać podczas kiermaszu. Pieniądze zebrane ze sprzedaży będą przeznaczone na cele charytatywne.

 

Szkolne Koło Wolontariatu

Kampania „Pomarańczowej Wstążki”

Szkoła Podstawowa w Galwieciach po raz kolejny  wzięła udział w ogólnoświatowej i ogólnopolskiej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która przypada w dniach 1-19 listopada

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i

 

trudny problem jakim jest krzywdzenie najmłodszych. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”.

W ramach Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” w naszej szkole zaplanowano lekcje wychowawcze w czasie których przybliżono cele kampanii, a dzieci wykonały ulotki na temat przemocy wobec nieletnich.  Podsumowaniem akcji było przyjście do szkoły w ubraniach koloru pomarańczowego lub z pomarańczowym akcentem w formie wstążki, zaprezentowanie wykonanych ulotek oraz spotkanie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Ze spotkania dzieci wyniosły niezbędną wiedzę na temat tego, jak zachowywać się w trudnych dla nich sytuacjach i gdzie zwrócić się po pomoc.

SP Galwiecie

 

Podwójna uroczystość!

W naszej szkole odbyła się podwójna uroczystość, apel z okazji Dnia Niepodległości połączony z uroczystością nadania szkole Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego i krótkim wystąpieniem Pani dyrektor, która przypomniała zebranym jaki ogrom pracy włożyła społeczność szkolna i lokalna w uzyskanie tego cennego certyfikatu. Następnie uczniowie klas IV i VII przedstawili nam ciekawą lekcję historii w formie montażu słowno-muzycznego. Podsumowaniem uroczystości była prezentacja, która przedstawiła działania podjęte w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Apel i prezentacja bardzo trafnie i zwięźle opisały dwa ważne wydarzenia w życiu naszej szkoły i otrzymały gromkie brawa od zgromadzonej publiczności i zaproszonych gości.

Do góry