Dzień Bezpiecznego Internetu

W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. W Polsce dzień ten  obchodzony jest od 2005 roku, organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli               i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w sieci .   Tegoroczna akcja odbywały się pod hasłem „Działajmy razem!”.
W tym roku po raz pierwszy społeczność naszej szkoły włączyła się do obchodów DBI. Koordynatorem zadań związanych z realizacją szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu była Pani Beata Staśkiewicz. Działania nasze rozpoczęliśmy już w styczniu przygotowując informacje jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz adresy stron internetowych, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych  i niebezpiecznych sytuacji. Na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka jak bezpiecznie korzystać z Internetu i portali społecznościowych.  Zostały również rozwieszone plakaty i informacje promujące DBI w szkole, które otrzymaliśmy od organizatorów. 
W lutym w ramach akcji, na podstawie scenariuszy DBI oraz własnych pomysłów, przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VIII o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. W ramach lekcji informatyki uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie oraz dyskutowali, dzielili się doświadczeniami  i wyciągali wnioski. Odbył się również konkurs pt. „Po drugiej stronie Internetu” zorganizowany przez Panią Grażynę Górko.
Klasy młodsze obejrzały kreskówki ,,Owce w sieci”, które w humorystyczny sposób przedstawiły zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie. Zapoznali się również ze stroną www.sieciaki.pl. W ramach spotkań semestralnych z rodzicami wychowawcy klas przekazali ulotki na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.
 Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie. Nauczyły umiejętności zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania). 

Beata Staśkiewicz