Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 22 czerwca uroczystym apelem pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018. Wśród rodziców, nauczycieli i uczniów pojawili się też zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas : Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Pan Piotr Wasilewski, radny Rady Gminy Pan Jan Steć oraz sołtys Galwieć Pan Maciej Kordjak. Za całoroczną pracę i wysiłek, uczniowie otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a za zamiłowanie do sportu – statuetki. Z uśmiechem na twarzy wszyscy udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
Życzymy cudownych wakacji.