Udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”.

 
„Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Nie ma śmieci-są surowce”. 
Udział w akcji to już tradycja dla uczniów naszej szkoły. Wszyscy wyposażeni w worki i jednorazowe rękawice wyruszyliśmy na pomoc naszej Ziemi. Podzieleni na grupy porządkowaliśmy z nieczystości przydzielone tereny wokół szkoły, okolice wsi oraz ścieżkę edukacyjną RECHOT. 
Dziękujemy Nadleśnictwu Gołdap za współpracę, a zwłaszcza pani Agnieszce Iber za pomoc w realizacji tegorocznej akcji.